PENTHEA, o.s. - ochrana dravců a sov - zoo koutek

Zoo koutek Zbraslav

Naše společnost převzala od 1. 4. 2016 do péče zoo koutek Dolní Břežany, který se nachází na začátku Břežanského údolí, v těsné blízkosti nádraží Zbraslav. Zoo koutek existuje již 40 let, do roku 2015 jej vlastnily a provozovaly Lesy ČR.

V rámci církevních restitucí přešlo vlastnictví zoo koutku k Arcibiskupství pražskému, které má z úcty k dlouholeté tradici velký zájem jej zachovat. Za účelem společného provozování proto oslovilo naši stanici a obec Dolní Břežany. Jelikož se jedná o odbornou činnost, budeme, po dohodě s obcí Dolní Břežany, vlastní provoz zabezpečovat my, Penthea, záchranná stanice pro volně žijící živočichy.

Zoo koutek po celou dobu existence neprošel zásadní rekonstrukcí a většina zařízení je již za hranicí životnosti. Budeme proto po několik následujících měsíců provádět opravy a úpravy, a to včetně přívodu vody, bez které lze zoo koutek jen těžko provozovat. Těšit se můžete i na nové zvířecí přírůstky z naší fauny.

V rámci širšího výhledu plánujeme ve spolupráci s obcí Dolní Břežany zoo koutek celkově přebudovat, aby byl nejen důstojným domovem pro zvířata, ale i vyhledávaným místem pro turisty a milovníky přírody.Prozatím Vás, návštěvníky, prosíme, abyste omluvili případné nedostatky, se kterými se v důsledku oprav během prohlídky setkáte.

Jaká zvířata zde uvidíte?

Uvidíte zcela krotkého srnce a daňka s krásnými rozvětvenými parohy, celou skupinu divokých prasat, během jara dokonce s malými selaty. Těšit se můžete i na stále spícího jezevce, kunu a zcela krotkou fretku. Z ptáků dva impozantní výry, puštíky, sovu pálenou, straku, sojku, orebice, bažanta, poštolku a ve velké voliéře káně lesní. Všichni vystavovaní živočichové jsou handicapovaní a ve volné přírodě by proto nepřežili.

Udělejte si výlet na Zbraslav

Od zoo koutku můžete vyrazit na výlet na vrch Hradiště a navštívit tak největší keltské opidum v Čechách. Nacházelo se na kopcích po obou stranách Břežanského údolí, na pravém břehu Vltavy, nad bývalým soutokem Vltavy a Berounky u Zbraslavi.

Vrch Hradiště je se svou nadmořskou výškou 391 m nejvyšším pražským bodem a krajinnou dominantou viditelnou i z pražské Letné. Na vrcholu Hradiště se rozkládá Akropole, jež byla centrem opida. Opidum se ve dnech své slávy rozšířilo přes hluboce zaříznuté Břežanské údolí i na protější vrch Šance, kde je dnes důmyslně značená naučná Keltská stezka.

Na vrch Hradiště se můžete dostat dvěma cestami. Kratší vede od zoo koutku přímo do vrchu nad Vltavou a je fyzicky náročnější. Delší a méně náročná trasa vás provede zoo koutkem a následně po úbočí Břežanské rokle. Obě trasy můžete spojit v okružní a výlet začít i končit v našem zoo koutku.